۱۳۸۷/۰۵/۱۵

52

پرویز شاپور و عمران صلاحی هر دو در روزنامه "توفیق" کار می کردند. یک شب جلسه تحریریه به درازا می کشد. باران شدیدی هم می باریده و عمران راهش دور بود و نگران از اینکه به آخرین اتوبوس نرسد. شاپور می گوید : "نگران نباش، من می رسانمت". عمران می پرسد "ماشین داری؟". شاپور می گوید: "نه، چتر دارم!"

درگذشت پرویز شاپور/پانزدهم مرداد هزار و سیصد و هفتاد و هشت/مجله همشهری جوان ش118، ص50

هیچ نظری موجود نیست: