۱۳۸۷/۰۵/۱۷

58

بنگر چگونه دست تکان می‌دهم
گویی مرا برای وداع آفریده‌اند.

نصرت رحمانی

هیچ نظری موجود نیست: