۱۳۸۷/۰۵/۲۲

71

همواره از این جملات غالباً تکراری تعجب می‌کنم. می‌گویند: "بله. این مساله در تئوری خوب‌ست ولی چطور می‌خواهید آن‌را به عمل درآورید؟" مثل این‌ست که گویا تئوری یعنی جملات زیبا به‌منظور محاوره، ولی نه برای آن‌که عمل را با آن انطباق دهیم! ...هنگامی‌که من چیزی را که بدان اندیشیده‌ام درک می‌کنم، در آن‌حال دیگر نمی‌توانم آن‌را به نحو دیگری جز به‌ آن‌صورت که فهمیده‌ام به عمل درآورم.

چه باید کرد؟/ لئو تولستوی

هیچ نظری موجود نیست: