۱۳۸۷/۰۵/۲۹

87

- مردم چی فکر می کنن ؟
+ اونی که من بهشون میگم

همشهری کین / اورسون ولز