۱۳۸۷/۰۶/۲۵

125

حواست هست که؟! اگه اینجا یه جسد کهنه پیدا نکنیم، یه نوشو می‌ذاریم و می‌ریم!

تقاطع میلر / برادران کوئن

هیچ نظری موجود نیست: