۱۳۸۸/۰۲/۰۲

277

صدبار نامه نوشته بودم برای همه‌جا، به غیر از خواجه حافظ شیرازی و به قول این جنازه برنامه‌ی کودکان عزیز رادیو، که بابا این وضع درست نیست و این‌جا همه رقم را درهم ریخته‌ایم روی هم؛ از متهم شکایت خانوادگی بگیر تا قالپاق‌دزد و راهزن مسلح و قاتل بالفطره. آن‌وقت این‌ها برداشته‌اند زاپاتا را داده‌اند وسط آن بازار شام. اعجوبه‌ای اصلاح‌ناپذیر که تنش مثل قالی کرمان پر از نقش و نگار است. حتا کف پایش خال کوبیده "بزن پفیوز"

دیوانه در مهتاب / حمیدرضا نجفی

هیچ نظری موجود نیست: