۱۳۸۸/۰۲/۰۴

279

آلفردو: با تمام احترام به خدایی که دنیا رو تو دو یا سه روز ساخت، من یه کمی بیشتر طولش می دادم، با کمال فروتنی بهتر می ساختمش.

سینما پارادیزو / جوزپه تورناتوره

هیچ نظری موجود نیست: