۱۳۸۸/۰۳/۰۶

294

یک روز داشتم با کورا صحبت می کردم. کورا برای من دعا کرد، چون خیال می کرد من گناه رو نمی بینم، می خواست من هم زانو بزنم و دعا کنم، چون آدم هایی که گناه به نظرشون فقط چند کلمه است، رستگاری هم به نظرشون فقط چند کلمه است.

گور به گور/ ویلیام فاکنر/ نجف دریابندری

هیچ نظری موجود نیست: