۱۳۸۸/۰۳/۰۹

297

"یک دلقک مست، زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می کند"

عقاید یک دلقک / هاینریش بل

هیچ نظری موجود نیست: