۱۳۸۸/۰۴/۲۴

316

برای آدم های بیچاره دو راه خوب برای مردن هست، یا در اثر بی اعتنایی مطلق همنوعان در زمان صلح، یا در اثر شوق آدم کشی همین همنوعان در زمان جنگ.

سفر به انتهای شب / لویی فردینان سلین / ترجمه: فرهاد غبرایی

هیچ نظری موجود نیست: