۱۳۸۸/۰۵/۰۷

325

در دبستان، ما را برای نماز به مسجد می‌بردند.روزی در مسجد بسته بود.بقال سرگذر گفت:نماز را روی بام مسجد بخوانید تا چند متر به خدا نزدیکتر باشید.مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سالها مذهبی ماندم.بی آنکه خدایی داشته باشم...
اتاق آبی. سهراب سپهری

هیچ نظری موجود نیست: