۱۳۸۸/۰۵/۱۴

333

وقتی چیزی می نویسم منابع را درحافظه دارم، و آنچه را ندارم می سازم.

بهرام بیضایی (جدال با جهل)/ گفتگو نوشابه امیری

هیچ نظری موجود نیست: