۱۳۸۸/۰۶/۱۴

372

امروز که فکر می‌کنم، می‌بینم در آن شب‌ها احساس خوشبختی می‌کردم. می‌دانم که همیشه گذشته تلطیف می‌شود، که خاطره آرامش می‌بخشد. شاید هم آن شب‌ها فقط سرد بودند و به طرزی تمسخرآمیز، سرگرم‌کننده. اما امروز، تمام آن لحظه‌ها برایم عزیز و آن‌چنان ازدست‌رفته‌اند که رنجم می‌دهد.

گذران روز / یودیت هرمان و ... / س. محمود حسینی‌زاد

هیچ نظری موجود نیست: