۱۳۸۸/۰۶/۲۳

386

دفعتاً آسمان بارید و چشم‌های من. آقاجانت گفت: «چرا گریه می‌کنید، خانم‌جان؟ این اشک‌ها نرم می‌کنند دل را. سبک می‌شَوید با این اشک‌ها. نگذارید سبک شود دل‌تان، خانم‌جان. سخت باشد بهتر است این دل. دوام می‌آورد. می‌ماند.»

کبوتری ناگهان/ محمد چرم‌شیر

هیچ نظری موجود نیست: