۱۳۸۸/۰۶/۲۵

391

اگر اشتباه نكنم حتي خود پروردگار هم پس از تامل بيشتر درباره نوع بشر، به فكر افتاد كه از آفرينش خود منصرف شود. اما ديگر براي پشيمان شدن يا نشدن خيلي دير شده‌ بود . خداوند كه نمی‌تواند مرتبا تصميم‌هايش را عوض كند.

مهمانی خداحافظی / میلان کوندرا

هیچ نظری موجود نیست: