۱۳۸۸/۰۷/۰۵

400

حس شهادت طلبی و مظلومیت، که مشخصه کاملا ایرانیست، هیچ گاه در طول تاریخ اجازه نداده است تا مسایلی را که با یک سیلی حل می شود، به موقع رفع و رجوع کنیم. گذاشته ایم تا وقتی با کشت و کشتار هم حل نمی شود خونمان به جوش آید و همه چیز را به آتش بکشیم و هیچ چیزی را هم حل نکنیم.
همنوایی شبانه ارکستر چوبها/ رضا قاسمی

هیچ نظری موجود نیست: