۱۳۸۸/۰۷/۱۴

406

و ندامت آخرین گریز روسپیان مستهلک

بی‌که تن را به بستر سپرده باشند

خیانت را با نگاهشان حتی، روزمرگی می‌کنند.

افسوس که توبه را ریشه در چروک پیشانی است و آماس شکم!


کافه نادری / شاهکار بینش پژوه


هیچ نظری موجود نیست: