۱۳۸۸/۰۸/۲۲

420

از صور گوناگون شیدایی یکی هم صلا زدن گم‌گشته است، آن‌قدر که بازآید.

گونترگراس/ نقل شده در کتاب کاشیگری کاخ کاتبان/ صالح حسینی و پویا رفوئی

هیچ نظری موجود نیست: