۱۳۸۸/۰۸/۲۷

422

تنها خوبانند که نسبت به خوبی خود تردید دارند، و همین است که باعث می‌شود خوب بمانند. بدها هرگاه خوبی می‌کنند، از آن آگاه می‌شوند، ولی خوب‌ها هیچ نمی‌دانند. زندگی را صرف بخشیدن دیگران می‌کنند، اما نمی‌توانند خود را ببخشند.

مردی در تاریکی/ پل استر/ ترجمه‌ی خجسته کیهان

۱ نظر:

ناشناس گفت...

چه جمله ی قشنگی