۱۳۸۸/۱۱/۲۵

443

در جا به خانم گرمانت دل بستم، چون به همان گونه كه گاهي كافي است زني نگاهي تحقيرآميز به ما بياندازد تا عاشق او شويم و فكر كنيم كه هرگز به وصالش نخواهيم رسيد،‌ گاهي نيز كافي است كه، چون مادام دوگرمانت، مهربانانه نگاهمان كند تا به او دل ببنديم و بپنداريم كه مي‌توان به او دست يافت.

گزيده‌هايي از در جستجوي زمان از دست رفته/ مارسل پروست/ مهدي سحابي

هیچ نظری موجود نیست: