۱۳۸۸/۱۲/۰۱

446

راستی دکتر! چرا آخرین آرزوی قبل از مرگ همهی محکومان به مرگ کشیدن سیگار است؟ اولین هوسی است که یادت میآید یا آخرین تسکینی است که میماند؟


کتاب هول / شیوا مقانلو

۱ نظر:

ناشناس گفت...

واقعا،چرا؟