۱۳۸۹/۰۱/۲۱

471

برایم توضیح داد که هر فرد میلیاردها سال زندگی می‌کند، ولی ضمیر ما تصاویر مختصر و آشفته‌ای از این بی‌نهایت دارد که زندگی کوتاه ما مجموعه‌ای‌ است از این تصاویر. چیزهای بسیار موشکافانه‌تری هم گفت که من زیاد ازشان سر درنیاوردم. راستش فکر جای دیگری بود. باید فردا الیزا را ببینم.

دیوارگذر/ مارسل امه/ اصغر نوری

۳ نظر:

معین گفت...

از این کتاب جیبی‌های نشر ماهی

Mute Vision گفت...

ضمیر ناخودآگاه جمعی اسمیه که یونگ بهش داده .

فیل سوف گفت...

خوشحالم که داستان در میان جوان های ایرانی رونق گرفته.
از اطلاع رسانی شما سپساگذارم.