۱۳۸۹/۰۳/۱۷

497

هنوز آدمهايي را نديده اي كه بعد از بيست و پنج شش سال عمر لعنتي نميدانند پاهايشان قابليت دور زدن را از يك مانع متحرك دارد و چشمانشان ميتواند به جايي جز به صورت روبه رويشان خيره شود و زبانشان ميشود كه گاهي سكوت كند.

اتوبوس نامه / نسیم داوری

۴ نظر:

رمیده گفت...

سکوت سخت ترین کاریه برای ادمی که تا این سن درکش نکرده

DEAD MAN گفت...

...................!!..

رویا گفت...

دوست داشتم

میتینگ گفت...

درود
چرا می خاره؟