۱۳۸۹/۰۳/۲۵

505

وقتی هوای شهرت، مطلوب نیست، داشتن خانه‌ای که دلتنگ حصارش نشی نعمته.

دلشدگان / علی حاتمی

۱ نظر:

کلاغ شورشی گفت...

اینها که نامشان را ردیف کرده ای کیستند؟
و خودت کیستی؟
خیلی کم هستی در این خطوط.گنگ و نامفهمومی.
اما جذابیت یک حس مرموز را داری.