۱۳۸۹/۰۴/۳۰

538

شاعر،
اشیا را پر ازشعر کن
نه شعر را پر از اشیا

نردبان اندر بیابان/ ضیاء موحد

۱ نظر:

grotesque گفت...

تجسم واقعیت مهم است نه خود واقعیت ...