۱۳۸۹/۰۵/۰۱

540

هایدگر آن حکیم ژرف‌اندیش
مرگ را کار خر شمرده زپیش
پند او را بگیر نیک به گوش
خر نشو، تو بمیر، لیک به هوش


خداحافظ گاری کوپر/ رومن گاری/ سروش حبیبی

هیچ نظری موجود نیست: