۱۳۸۹/۰۵/۰۱

542

می‌بینم که دارم حوصله‌تان را سر می‌برم.. یک چیز دیگر!... همه‌ی بورژواها اعدام؟... بورژواهای همه‌ی حزب‌ها!... کاملاً مطلقاً موافق! بورژوا صددرصد رذل است! یکی‌ش هست، بخصوص، سارتِر! مربای گه! چطوری به من تهمت زد، زمین و زمان را به هم زد بلکه تکه تکه‌م کنند، برای او اختصاصی پنج... شش غده‌ی بدخیم طلب می‌کنم بین مری و پانکرآس!.. خارج از نوبت!...

قصر به قصر/ لویی فردینان سلین/ مهدی سحابی

۱ نظر:

الما گفت...

من از بوروزواها متنفرم
مرفهین بی درد حال هستند