۱۳۸۹/۰۵/۱۷

557

اما مگر خودِ خدا هم، موقعی که یهودی‌ها را در روسیه اسکان داد تا عین جهنم عذاب بکشند، اشتباه نکرد؟ بهتر نبود می‌گذاشت یهودی‌ها در سوییس زندگی کنند تا دور و برشان پر از دریاچه‌های زیبا، آب و هوای کوهستان، و یک عالمه فرانسوی باشد؟ همه اشتباه می‌کنند، حتی خدا.

عدالت در پرانتز/ ایساک بابل/ مژده دقیقی