۱۳۸۹/۰۶/۰۲

572

ماه نرود، خورشيد نيايد، باد نوزد، هيچ برگي بر درخت نجنبد، پلك نزنند، نتمرگند، احدي نخسبد، هيچ يك از آحاد ملت بيداري نكنند، چرا كه بندگان، اعليحضرت، قدر قدرت، كيوان رفعت، سليمان حشمت، سكندر شوكت، دارا منزلت، كسري معدلت، آيه رحمت، حضرت رب عزت، سايه خداوند با عظمت، مظهر فيوضات رباني، مصدر عنايات يزداني، ناصر دين مبين، ناشر آثار رب العالمين، ظل الله في الارضين، السطان به سلطان، شاه بابا، ناصر الدين شاه قاجار به خواب ناز ابدي تشريف فرما هستند.

ناصرالدين شاه آكتور سينما / محسن مخلمباف

۳ نظر:

هیس گفت...

چه اسم جالبی آدم را به فکر میندازد
این نوشته ها هم

ناشناس گفت...

ای‌ول خوب بود

۱. "نترمگند" منظورت "نتمرگند" بود؟
۲. متن جاستیفای نیست

جیران گفت...

گاهی مخملباف رو دوس دارم مثه الان :)