۱۳۸۹/۰۹/۱۵

634

مردها فكر مي‌كردند دختر بايد اينجوري باشد : خوشگل، عزيز دردانه، ننر، خودخواه، با مغزي به اندازه نخود. دختر بايد اينجوري باشد تا بشود عاشقش شد. بعد مادر مي‌شد و خودش را با سوز و گداز وقف بچه هايش مي‌كرد. ديگر خودخواه نبود، فقط مغزش همچنان به قد نخود بود تا ابد.

فرار/ الیس مونرو/ ترجمه مژده دقیقی

۲ نظر:

نگار گفت...

همین است درد زنان

ناشناس گفت...

اگر دختر عقلی بیش از نخود داشته باشد دیگر ازدواج نمی کند