۱۳۹۰/۰۱/۲۰

712

گربه‌ی من بی‌ریخته
آخه جدیدا ً موش ریخته
دیگه نمی‌کنه ناز و
صداش شده مثل غاز
تا از دور موش می‌بینه
زبون‌بسته در می‌ره
بیچاره نون نداره
ولی با این حال جون داره

بَرپ بَرپ / آلبوم "همه" / آبجیز بند