۱۳۹۱/۰۸/۲۰

774

وقتی هشت سالم بود و پدرم برای اولین بار در زندگی اش سرخک گرفت، اتفاقی شنیدم که خطاب به یک مشتری در تلفن میگوید "شاید جدی باشد، دکتر به من گفته که در سن و سال من سرخک میتواند کشنده باشد". این اولین باری بود که درک کردم پدرم هم میتواند بمیرد. تمام فرهنگ لغت ها و دانشنامه های مدرسه را دنبال واژه کشنده گشتم، سعی داشتم بفهمم واقعا چه معنایی دارد که پدر من از زندگی ام ریشه کن شود

ژاله کش / ادیوچ دانتیکا / شیوا مقانلو

۲ نظر:

آفتاب گفت...

:( درک میکنمش

یه مثلا آدم گفت...

زیبا بود
تا وقتی نگران از دست دادن چیزی نباشیم
برای داشتن و بیشتر داشتنش هم تلاش چندانی نخواهیم کرد