۱۳۸۷/۰۶/۰۵

103

همگان زیبایی را دیدند، اما هیچ کس درد را ندید.

فیلم ژیا / مایکل کریستوفر

هیچ نظری موجود نیست: