۱۳۸۷/۰۶/۰۵

102‏

‏سياستمدار كسى است كه ميتواند به شما بگويد برويد به جهنم به طورى كه شما براى اين سفر لحظه شمارى كنيد.
Out of the Red/ Caskie Stinnett

هیچ نظری موجود نیست: