۱۳۸۷/۰۶/۰۷

109

دُم به کله می‌کوبد و شقیقه‌اش دو شقه می‌شود. بی آنکه بداند حلقه‌ی آتش را خواب دیده است، عقرب عاشق.

سلام؛ خداحافظ / حسین پناهی

هیچ نظری موجود نیست: