۱۳۸۷/۰۶/۰۸

110

تا زمانی که کسی هست تا داستانی را باورکند، آن داستان نمی‌تواند واقعی نباشد.

داستان کریسمس ِ اوگی رِن / پل استر

هیچ نظری موجود نیست: