۱۳۸۷/۰۶/۱۰

114

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته‌ای، از این آشفته‌ام که دیگر نمی‌توانم تو را باور کنم.

نیچه

هیچ نظری موجود نیست: