۱۳۸۷/۰۶/۱۰

113

- ماه رو ببین.
این همون ماهی ست که مسیح و بودا و محمد دیدند.
- تا حالا بهش فکر نکرده بودم.
- اون به همه آدم ها یاد آور میشه که ما به هر چیز و هر کس تو این سیاره کوچیک متصلیم.
وابستگی ها. اون ها رو می سازیم و ازشون به وجود میایم.
Nine Lives / Rodrigo Garcia

هیچ نظری موجود نیست: