۱۳۸۷/۰۶/۰۹

112

باید عشق به کسانی را حفظ کنم که نه به قدر کافی زیبا بودند و نه به قدر کافی سرگرم کننده و نه به قدر کافی جالب که به طور طبیعی نظر دیگران را جلب کنند، عشق به افراد دوست نداشتنی را. دوست داشتن دیگری تا حد پذیرفتن او حتی در حماقت
انجیل‌های من / اریک امانوئل اشمیت

هیچ نظری موجود نیست: