۱۳۸۷/۰۵/۱۳

47

وقتی میان بازوان تو
از عشق روئینه می‌شوم
اسفندیار عاشقان
جهانم.

نصرت رحمانی

هیچ نظری موجود نیست: