۱۳۸۷/۰۵/۱۸

60

در کلبه ی ایمان؛ من دیوانگی انسان‌هایی را می بینم، که هر مصیبتی را به خواست خدا تعبیر می کنند ، تقدّس و مذهب در عمل صحیح است، و شجاعت تنها به خاطر کسانی که نمـــــی توانند از خودشان دفاع کنند ...
قسمت و خواست الهی اینجاست ؛ در فکر تو و در قلب تو ... و تصمــــــیم تو در هر روز باعث می شود که تو انسان خوبی باشی یا اینکه ...

Kingdom of Heaven / Ridley Scott

هیچ نظری موجود نیست: