۱۳۸۷/۰۵/۲۱

67

هیچ دیوونه‌ای دیوونه نیست اگه آدم خودشو با اون تطبیق بده.
از عشق و شیاطین دیگر/ گابریل گارسیا مارکز

هیچ نظری موجود نیست: