۱۳۸۷/۰۵/۲۴

75

شیطان گفت:
... هیچ حیوانی هرگز مرتکب عمل بی‌رحمانه‌ نمی‌شود، این عمل منحصر به کسانی است که" قوه تمیز اخلاقی" دارند. حیوان وقتی هم آزاری می‌رساند، در کمال معصومیت این‌کار را می‌کند. عمل او تباه نیست، برای آن آزار نمی‌رساند که صرف آزار رساندن لذت ببرد اینکار فقط از انسان سر می‌زند، موجب و مسبب آن هم همان قوه تمیز اخلاقی کذایی اوست.
بیگانه‌ای در دهکده / مارک تواین

هیچ نظری موجود نیست: