۱۳۸۷/۰۵/۲۴

76

-اون چيزي بهت گفت؟
+گفت دنيا داره تموم ميشه.
-نگفت كِي؟

مردان سياه پوش / بري ساننفلد

هیچ نظری موجود نیست: