۱۳۸۷/۰۵/۲۵

77

کفشای اسکی حسابی ناراحتم کرد که دارم می‌رم. مادرم قشنگ جلو چشمم بود که واسه خریدن این کفشا تو مغازه‌ها چرخیده و از فروشنده‌ها یه میلیون سوال دری وری پرسیده؛ آخرشم یه جور اشتباهی‌شو برام خریده.
ولی پسر! مادرم آدم خوبیه. جدی می‌گم. از همه بیشتر واسه همین ناراحتم که اخراج شدم. به‌خاطر مادرم و اون کفشای اسکی اشتباهی.

هفته‌ای یه بار آدمو نمی‌کشه / سلینجر

۴ نظر:

ناشناس گفت...

این مال ناتور دشته!!!!!!!!!!

ناشناس گفت...

می شه درستش کنید؟
این یه تیکه از کتاب ناتور دشته!

زبل‌خان گفت...

این مطلب از صفحه 94 کتاب فوق ذکر شده که روایتی از ناتور دشته.

ناشناس گفت...

ناتور دشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت