۱۳۸۷/۰۵/۲۶

78

با حالی آشفته به دفتر گورستان رفت.در آنجا به او گفتند که اجاره گور شوهرش بعد از انقضای مدت آن باطل می شود.آنها را به این علت که لزوم تمدید اجاره را به او اطلاع نداده بودند به باد سرزنش گرفت و آنها در جواب گفتند که گورستان جای زیادی ندارد و مرده های قدیم باید برای مرده های جدید جا باز کنند!

عشق های خنده دار / میلان کوندرا

هیچ نظری موجود نیست: