۱۳۸۷/۰۵/۲۶

81

وجود فیلسوفان در یونان باستان نشانه ی فساد و انحطاط فرهنگ شریفی بوده که در گذشته داشته اند. فضیلت های سقراطی موعظه می شد چون فضیلت های دیرین به فراموشی سپرده شده بود. مردم زودرنج، ترسو و مسخره چی شده بودند و همین دلیل محکمی بود برای موعظه ی فضیلت های فراموش شده، موعظه هایی که تاثیر نداشت. در هر جامعه ی فاسد و منحط، حرف های دهان پرکن و اطوارهای فضیلت نما باب می شود و گسترش می یابد.

نیچه

هیچ نظری موجود نیست: