۱۳۸۷/۰۵/۲۹

89

نه سرزمین هرز، که بزرگ جنگلی واژگون
شاخ و برگ‌هایش، همه در زیر زمین.

جنگل واژگون / سلینجر

هیچ نظری موجود نیست: