۱۳۸۷/۰۶/۰۳

98

عادت بر این جاری شده بود که هر عمل موفقیت‌آمیز و هر پیش‌آمد خوبی به حساب ناپلئون گذاشته شود. اغلب شنیده می‌شد که مرغی به مرغ دیگر می‌گوید: «تحت توجهات رهبر ما رفیق ناپلئون، من ظرف شش روز پنج تخم کرده‌ام.»
قلعه حیوانات / جورج اورول

هیچ نظری موجود نیست: