۱۳۸۷/۰۶/۰۳

97

خداوند زن ستيزي را در قلب زنها گذاشت چون ميخواست نسل بشر زياد شود.
مهماني خداحافظي / ميلان كوندرا

هیچ نظری موجود نیست: